Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als individueel advies en kunnen wel gezien worden als aanbeveling. De aanbeveling is door de auteur opgemaakt en sluit niet aan bij uw persoonlijke kennis, beleggingsdoelstelling of financiële situatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of iets passends voor je is. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Ondanks dat de auteur alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het voorzien van informatie (via de juiste bronnen) is de auteur (en organisatie) niet verantwoordelijk voor geleden verliezen, risico’s of onjuistheden. Aan de informatie die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.